kontrolområder

Vores forsyningsområde er delt i to kontrolområder, hvor der løbende bliver udtaget vandprøver på vores ledningsnet. 

Billedet herunder viser, hvor de to kontrolområder går: 
Kilde: Vesthimmerlandskommune/Grundvand/prøvetagningsområder