Persondatapolitik

Persondatapolitik for Søttrup Vandværk 

For at kunne levere vandforsyning er det vigtige personoplysninger, som vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og til hvad vi anvender dem. Dette er vigtige oplysninger, så vi hår, at du vil tage dig tid at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, elle ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til Formanden, som også er persondataansvarlig.

 

Kontaktoplysninger:

Persondataansvarlig:

Formanden – 61401823 eller på soettrupvandvaerk@gmail.com

Dataansvarlig:

Søttrup Vandværk, c/o Vester Søttrupvej 44, 9600 Aars. (CVR-nummer 46550951)

 

Vores behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vandværkets forsyningsområde. Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtigelser over for dig i forbindelse med afregning af forbrug, samt vores forpligtigelser i forbindelse med vandforsyningsloven.

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

  •     Navn, adresse, telefon og e-mail.
  •     Målernumre, forbrugernummer (kundenummer)
  •     Forbrugsdata der kan henføres til en person.